TELEFONTOLKNING

Telefontolkning er ideelt ved tolkninger hvor det ikke er af nødvendig karakter at tolken befinder sig i samme lokale som samtalen finder sted. Det kan derfor også ofte være ofte en god løsning ved akut tolkebehov, da der altid kan anskaffes en telefonisk tolk med meget kort varsel.

VI TILBYDER DIG

Tolkning på
Kort varsel
Adgang til flere sprog og tolke
på tværs af landet
Samtaler hjemmefra
Anonymitet

OM TELEFONTOLKNING

Telefontolkning foregår via en telefonforbindelse mellem flere parter. På denne måde kan samtaleparterne tale sammen, trods geografisk afstand.

Ved telefontolkning mangler den non-verbale kommunikation. Telefontolkning kan dog være en rigtigt god løsning ved samtaler, hvor tolken enten skal indgå så diskret som muligt i samtalen, eller ved tolkninger hvor der blot skal gives korte, konkrete meddelelser.

Telefontolkning kan også være en god løsning ved akutte behov, da der altid kan skaffes en kompetent telefontolk – også med meget kort varsel.

Telefontolken fremstår både diskret og anonym. Dette er oftest en fordel ved særligt sårbare samtaler mm.

HVORDAN?

Deltagerne opholder sig i samme rum, mens tolken befinder sig alene, på en anden adresse. Vi har her indrettet lokaler hvor tolkene kan sidde uforstyrre, og sikrer dermed tavshedspligten. Tolkene kan også varetage tolkningerne fra deres egne hjem, såfremt det er sikret at de kan gøre dette uforstyrret.

Ved opgavens start ringer tolkebrugeren til tolken, på det angivne telefonnummer. Deltagerne og tolken præsenterer sig herefter for hinanden. Samtalen kan herefter begynde.

Der tolkes konsekutivt, et par sætninger af gangen. Samtaleparterne siger 2-3 sætninger og giver efterfølgende tolken tid til at oversætte. Det er ved telefontolkninger ekstra vigtigt, at kun én person taler ad gangen, for at opnå en så præcis og tydelig tolkning som muligt.

I tilfælde af at tolkebruger, og borger der har behov for tolk, befinder sig på forskellige adresser, er det stadigvæk mulig at gøre brug af telefon-tolk. I disse tilfælde gøres brug af den såkaldte konferencefunktion, der findes på langt de fleste smartphones. Se guide til konferenceopkald længere nede på siden.

Fordele:

Anbefalet når:

GUIDE TIL KONFERENCEOPKALD VIA SMARTPHONE

KONFERENCEOPKALD VIA SMARTPHONE:

HURTIGT SVAR

FÅ DEN OPTIMALE SPROGLØSNING

Kontakt os i dag, for at høre hvordan vi kan hjælpe dig med dine sprogbehov.

Close Navigation
×