FREMMØDETOLKNING

Fremmødetolkning benyttes hyppigst ved samtaler, hvor det er vigtigt at tolken er tilstede i samme lokale.

Ved fremmødetolkning er tolken fysisk til stede på samme lokation som de resterende parter.

Tolken kan her tolke på baggrund af verbal, såvel som non-verbal kommunikation.
Fremmødetolkning anbefales særligt ved større møder, kurser & undervisning, samt ved samtaler med børn. Det kan her have stor betydning at tolken fysisk er til stede i samme lokale.

FREMMØDETOLKNING

Fremmødetolkning varetages af en tolk der er fysisk i samme lokale som samtalen finder sted. Fremmødetolkning kan med fordel benyttes når det gælder samtaler med mange deltagere, tolkning for børn, i kursus & mm.

Maya’s Tolkeservice tilbyder alt fra almindelig fremmøde tolkning til fagspecifik konference- & simultantolkning.

Vores tolkestab et af landets største, mest erfarne og efterspurgte.

Vi sikrer det optimale match mellem dig, din opgave og tolkens profil. Vi tager altid din feedback alvorligt, så vi konstant sikrer det optimale match.

HVORDAN?

Ved fremmødetolkning møder tolken op på den angivne adresse, kort før mødestart (hvis ikke andet fremgår af bestillingen).

Tolken præsenterer sig for de deltagende parter, og sikrer sig at der er forståelse parterne imellem deltager (dialekt/sproglig forståelse), og tolken bekræfter sin tavshedspligt. Maya’s Tolkeservice sikrer på forhånd at der er overenstemmelse mellem det bestilte sprog/dialekt, og tolken der tilknyttes opgaven.

Tolkningen foregår som almindelig konsekutiv tolkning, hvor samtalens parter siger 1-2 sætninger, lader tolken tolke, på skift.

Tolkens opgave er at formidle betydningen så præcist som muligt mellem deltagerne. Visse ord og begreber findes ikke på diverse sprog, og det kan derfor nogle gange være nødvendigt med ekstra forklaring. Her vil tolken bede afsenderen om at omformulere, og forklare sig nærmere, så betydningen kan gives videre, så præcist som muligt. Det kan her ofte være en fordel for tolken at tage noter under samtalen.

Ligeledes er det en fordel, at der er tid til briefe tolken inden, og debriefe efterfølgende, hvis dette findes relevant ved den aktuelle opgave.

De fleste tolke har specialiseret sig i specifikke fagområder med stor erfaring og kendskab til terminologi på begge sprog. Det er derfor altid en fordel at oplyse på forhånd, så præcist som muligt, hvad opgaven drejer sig om.

KONSEKUTIV TOLKNING

De fleste tolke har specialiseret sig i nogle fagområder med et indgående kendskab til termer på dansk og tolkesproget. Oplys derfor altid, hvad der er dit specifikke behov, når du bestiller tolk – så kan vi finde den tolk, der bedst matcher opgavens specifikke krav.

HURTIGT SVAR

FÅ DEN OPTIMALE SPROGLØSNING

Kontakt os i dag, for at høre hvordan vi kan hjælpe dig med dine sprogbehov.

Close Navigation
×