JOB OG KARRIERE

Vi søger altid engagerede, pålidelige og sprogligt kompetente tolke. 
Du skal evne at formidle kommunikation mellem parterne. 
Du skal evne at udtrykke dig på et flydende talesprog. 

Ansættelses-kriterier

Ansøgere til en stilling som tolk hos Maya’s Tolkeservice skal bestå en mundtlig og skriftlig prøve i såvel dansk som modersmål/anvendt tolkesprog.

Der lægges desuden vægt på evne til at kommunikere, modenhed, erfaring samt tolkerelevant såvel som anden uddannelse.

Send os din ansøgning via nedenstående email, med information om hvor du bor, hvilke sprog du tolker, dine kontaktinformationer samt evt. tidligere erfaring.

Hvis du har gennemgået tolkekursus/uddannelse bedes du ligeledes indsende dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Send CV & Ansøgning til: mail@mayastolkeservice.com

BLIV GODKENDT TOLK HOS OS​

Indsend CV & Ansøgning

Jobsamtale + tolketest

Bestå tolkekursus

Godkendt tolk

TOLKETESTEN

“Tolkene testes i forhold til vores unikke kvalifikationskrav, i tolkefaglige kvalifikationer på dansk og på tolkesprog, i tolketeknik og tolkeetik samt i fagterminologi inden for det sociale, medicinske og juridiske område. Testen udføres ved at tolkene kommer igennem en simuleret tolkesituation, hvor der vurderes om det ønskede sproglige kompetenceniveau opfyldes. Disse simulerede tolkesituationer giver tolkene redskaber til at kunne tolke professionelt. Tolkenes sproglige kompetencer sikres også ved, at de får udleveret skriftligt materiale på dansk som skal oversættes korrekt til deres modersmål og/eller omvendt.”

Michael Bo

Tolkeansvarlig/kursusleder

JOB OG KARRIRERE

Maya’s Tolkeservice søger altid engagerede, pålidelige og sprogligt kompetente tolke. Send os din ansøgning via nedenstående formular, med information om hvor du bor, hvilke sprog du tolker, dine kontaktinformationer samt evt. tidligere erfaring. Hvis du har gennemgået tolkekursus/uddannelse bedes du ligeledes indsende dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Close Navigation
×