TEGNSPROGS-TOLKNING

Maya’s Tolkeservice er en landsdækkende kommunikations- og sprogvirksomhed med mange internationale samarbejdspartnere. Netop derfor kan du forvente høj faglig kvalitet ved alle vores tolke og tegnsprogstolke.

VI TILBYDER DIG

Over 78 tegnsprog
Høj kvalitet & faglig fokus
Troværdighed &
respekt for individet
Dynamisk opgaveløsning
& fleksibilitet

TEGNSPROG

En tegnsprogtolk tolker mellem døve og hørende, så de kan kommunikere med hinanden. Vores tolke har kendskab til tegnsprogets grammatik, samt tolkeetik, sproglige minoriteter og ikke mindst døve, døvblevne og døvblindes kultur og livsvilkår.

Vores tegnsprogtolke har erfaring fra både udfordrende samt afvekslende opgaver, og har derfor et bredt erfaringsgrundlag – også ud over deres uddannelse. Vores tolke er derfor utroligt godt klædt på til at tolke i vidt forskellige situationer; alt lige fra fødsler og familiefester til mundtlige eksamener og politiafhøringer.

Vores tegnsprogstolke tolker så nøjagtigt og neutralt som muligt; og arbejder naturligvis under tavshedspligt.

FAKTA OM TEGNSPROGSTOLKNING

  • Tegnsprogstolke bruges af døve, døvblevne og svært hørehæmmede.
  • Tolken tolker alt fra dansk tale til tegnsprog og omvendt fra tegnsprog til tale.
  • Tolken kan tilpasse sin tolkning til modtageren, så fx en hørehæmmet, der ikke kan tegnsprog til fulde men benytter sig af tegnstøttet kommunikation, får en tolkning, der matcher den ønskede kommunikationsform. Det kan fx være, at tolken i højere grad benytter sig af mundhånd-system (MHS) eller lægger sig tættere op ad den danske grammatik end ad tegnsprogsgrammatikken.
  • Tegnsprogstolken tolker simultant, altså samtidig med den som taler, i modsætning til konsekutiv tolkning, hvor især fremmedsprogstolke venter, til en sætning er talt færdigt, før han eller hun oversætter til modtagersproget.

HURTIGT SVAR

FÅ DEN OPTIMALE SPROGLØSNING

Kontakt os i dag, for at høre hvordan vi kan hjælpe dig med dine sprogbehov.

Close Navigation
×