Vigtigheden af brug af tolkning
for ukrainske flygtninge

. . .

U

krainske flygtninge udgør en betydelig del af den flygtningestrøm, der har fundet sted i de seneste år. De har ofte været tvunget til at forlade deres hjem på grund af konflikt, eller menneskerettighedskrænkelser, og de søger nu tryghed og beskyttelse i andre lande.

Men det kan være svært at integrere sig i en ny kultur og samfund, især når der er et sprogbarriere. Dette gør det afgørende at have tilgængelige tolketjenester for at sikre, at flygtningene får den nødvendige hjælp og støtte, de har brug for i deres nye hjem. Tolkning kan hjælpe flygtninge med at forstå regler og procedurer i deres nye samfund, herunder sundheds- og socialtjenester, uddannelsesmuligheder, og retslige processer.

Det kan også hjælpe dem med at kommunikere med offentlige myndigheder, non-profit organisationer og andre samfundsmedlemmer, hvilket er afgørende for deres trivsel og integration. Desuden kan brug af tolkning også hjælpe

med at bevare kulturel identitet og opretholde forbindelsen til deres oprindelsesland.

Tolken kan fungere som en formidler af deres kultur og traditioner til det nye samfund, og hjælpe med at overvinde de kulturelle og sprogmæssige barrierer, der ofte opstår ved integration. I sidste ende bidrager brug af tolkning til at fremme en hurtigere og mere effektiv integration af ukrainske flygtninge i deres nye hjem, og sikrer, at de får de nødvendige ressourcer og støtte til at opbygge et nyt liv.

Det er afgørende, at regeringer og samfund træffer foranstaltninger til at gøre tolketjenester tilgængelige for flygtninge, således at de kan få den nødvendige støtte og hjælp til at overkomme sprogbarrierer og opbygge et nyt liv i deres nye hjem. Tolkning spiller en afgørende rolle i at fremme en vellykket integration af ukrainske flygtninge, og det er vigtigt at anerkende og støtte dette væsentlige redskab.

JOB OG KARRIRERE

Maya’s Tolkeservice søger altid engagerede, pålidelige og sprogligt kompetente tolke. Send os din ansøgning via nedenstående formular, med information om hvor du bor, hvilke sprog du tolker, dine kontaktinformationer samt evt. tidligere erfaring. Hvis du har gennemgået tolkekursus/uddannelse bedes du ligeledes indsende dokumentation for dette sammen med din ansøgning.

Close Navigation
×